Over ons
Berinck & Partners is een financieel adviesbureau bestaande uit 2 afdelingen, te weten een afdeling PARTICULIEREN en een afdeling BEDRIJVEN.
Met ervaren financiele adviseurs wordt sedert april 2000 de Nederlandse markt bediend. Doelstelling is kwalitatieve advisering.

Zakelijk
Naast de algemene advisering houdt Berinck & Partners, afdeling Bedrijven, zich bezig met bedrijfovernames, employee benefits, subsidies, financiering, pensioenregelingen e.d. Voorts is vastgoedmanagement een belangrijk aandachtsgebied. Behalve vestigingsvraagstukken vormt de financiering en het beheer van vastgoed een belangrijke activiteit.
Voor meer uitgebreide informatie omtrent de activiteiten van Berinck & Partners kunt vinden onder de hierboven aangegeven optie "Diensten".

Particulier
De activiteiten van Berinck & Partners, afdeling Particulieren, hebben met name betrekking op de persoonlijke financiele planning van de client in de ruimste zin des woords. Hypotheken, sparen en beleggen, pensioenen, verzekeringen, estate planning, kortom al hetgeen met financiele aangelegenheden te maken heeft, behoort tot het aandachtsgebied van Berinck & Partners. Veelal zal de hypotheek de basis vormen van de financiele planning; ook op dit terrein kan Berinck & Partners interessante invalshoeken bieden.
Uitgebreidere informatie kunt u vinden onder de hierboven aangegeven optie "Diensten".
In incidentele gevallen houdt Berinck & Partners zich op verzoek van haar clienten ook met onroerend goed zaken bezig, zoals bemiddeling bij de aan- of verkoop van een woning.

Ten slotte
Berinck & Partners is een onafhankelijk adviesbureau. Wij begeleiden onze clienten zo veel mogelijk voor langere termijn en wij beseffen dan ook, dat alleen het leveren van een kwalitatief goed product (advies) een lange termijn relatie waarborgt.