--- Bedrijfsadvies ---

Adviesbureau MKB

De MKB-ondernemer
Als ondernemer houdt het reilen en zeilen van uw bedrijf u bij voortduring bezig.
Hoe is mijn marktpositie thans, maar ook op langere termijn? Hoe breid ik mijn omzet uit? Hoe kom ik aan goed personeel? Hoe zit het met de pensioenopbouw? Kan ik efficienter werken? Als MKB-ondernemer zijn er zo ontzettend veel zaken, waar u rekening mee moet houden. Zoveel, dat de zaken waar u nu juist goed in bent wel eens op de achtergrond dreigen te raken. Vaak ook zijn ondernemingen te klein om op alle gebieden uit te blinken.
Om die redenen schakelen MKB-ondernemers steeds vaker een adviesbureau in.

De multifunctionele adviseur
Of u nu een onderneming start of deze al jaren met (al dan niet wisselend) succes drijft, elke ondernemer heeft bij tijd en wijle behoefte aan een sparring partner, iemand die - naast het verstrekken van adviezen - ook meedenkt. Een ondernemer met de ondernemer.
Naast de gespecialiseerde bureaus, zoals werving- en selectiebureaus, ICT-adviseurs, octrooibureaus e.d. bestaan er ook multifunctionele adviesbureaus, veelal vallend onder termen als organisatie-adviseurs, management consultants en/of financieel adviseurs.
Berinck & Partners is zo'n multifunctioneel adviesbureau.

Activiteiten van de adviseur
Als multifunctioneel adviseur is Berinck & Partners van alle markten thuis. Een groot deel van de activiteiten is gericht op de financiele advisering en de begeleiding van de ondernemer op het moment, dat deze er behoefte aan heeft.
Diensten worden bijvoorbeeld verleend bij de start van een bedrijf, waar niet alleen met veel formaliteiten rekening gehouden moet worden, doch waarbij ook van belang is, dat een juiste ondernemingsvorm wordt gekozen, dat de huisvesting goed geregeld wordt, zorggedragen wordt voor een passende aansprakelijkheidsverzekering etc. Het begint echter veelal met het schrijven van een goed ondernemingsplan, welke ook de basis kan vormen voor de eventuele behoefte aan externe financiering.

Aan de gevestigde ondernemer worden diensten verleend als het doorlichten van de onderneming, het beoordelen van investeringen en financieringen, van de verzekeringsportefeuille, van de subsidiemogelijkheden e.d. Maar ook bestaat er vaak behoefte bij de ondernemer om over algemene zaken een adviseur te consulteren.
Naast de algemene adviespraktijk kent Berinck & Partners nog een aantal specifieke activiteiten zoals de bemiddeling bij bedrijfsovernames en vastgoedmanagement.

Bedrijfsovernames
Niet alleen de startende en de lopende bedrijven behoren tot de clientenkring van Berinck & Partners. Ook de ondernemer, die zijn bedrijf wenst af te stoten behoort daartoe.
De overdracht van een onderneming is een complexe aangelegenheid, welke een gedegen voorbereiding en begeleiding vraagt. Overigens verleent Berinck & Partners ook diensten ten behoeve van diegenen, die een onderneming wensen te kopen.

Financiering/Participaties
De financiering van de onderneming is evenzeer een complex vraagstuk. Naast de meer gebruikelijke financieringsvormen als bankkrediet en leasing, kan het in bepaalde gevallen van belang zijn, naar alternatieve vormen te kijken, zoals versterking van het eigen vermogen bijvoorbeeld met behulp van participanten. Berinck & Partners heeft een ruime ervaring op het gebied van financiering van ondernemingen. Een uitgebreide analyse van de financiele situatie van de onderneming vormt de basis voor het opstellen van een gedegen financieringsplan, op grond waarvan gefundeerde beslissingen kunnen worden genomen.

Vastgoedmanagement
Al hetgeen met het vestigingsbeleid en de financiering van de onroerende zaak te maken heeft behoort eveneens tot het aandachtsgebied van Berinck & Partners.

Ten slotte
Berinck & Partners kan u van dienst zijn bij management-advisering in de meest uitgebreide zin. Het uitbesteden van (advies)werkzaamheden biedt u naast een bredere visie de mogelijkheid tot concentratie op uw sterke punten van de bedrijfsvoering.
Gaarne nodigen wij u uit voor een orienterend gesprek.