--- Hypotheken ---

Algemeen
Bij de aankoop van een eigen woning wilt u in eerste instantie weten hoeveel geld u kunt lenen om de aankoopprijs te kunnen financieren en uiteraard is het verkrijgen van de hypotheek de eerste zorg. Even belangrijk is echter de vraag welke hypotheekvorm moet worden gekozen. De financiering van de aankoop van een eigen woning is een belangrijk onderdeel van het hele financiele plaatje, dat voor een huishouden geldt. Waar het vroeger gewoon was om de hypotheek zo snel mogelijk af te lossen zijn de thans veelal gebruikelijke hypotheekvormen veel meer ingegeven door fiscale aspecten en persoonlijke omstandigheden. De hypotheek gaat deel uitmaken van de persoonlijke financiele planning.

Hoogte van de hypotheek
Naast de prijs van de woning moet u rekening houden met bijkomende kosten (kosten koper) zoals overdrachtsbelasting, notariskosten, taxatiekosten, eventueel makelaarskosten en afsluitprovisie. Deze kosten bedragen (heel globaal) zo n 10% van de koopsom k.k.
Het hypotheekbedrag wordt berekend op basis van dit investeringsbedrag en het bedrag dat u zelf aan eigen geld wilt inbrengen. Beschikt u niet over voldoende eigen middelen dan kan tot een bepaalde hoogte een beroep worden gedaan op de Nationale Hypotheekgarantie.
Indien u wel over de nodige eigen middelen beschikt, bijvoorbeeld uit verkoop van een eigen woning, kan het toch zinvol zijn om een zo hoog mogelijk bedrag te lenen. Dit maakt onderdeel uit van de totale financiele planning.
Voorts is de hoogte van de hypotheekbedrag uiteraard afhankelijk van de lasten van de hypotheek ten opzichte van uw inkomen.

Hypotheekvormen
Naast de meer traditionele hypotheekvormen, zoals de lineaire en de annuiteitenhypotheek alsmede de traditionele levenhypotheek is er de spaarhypotheek en zijn er voorts beleggingshypotheken in diverse varieteiten. Welke hypotheekvorm het best bij u past, hangt van het algehele financiele plaatje af. Onze adviseurs kunnen u daaromtrent voorlichten.
Zoals hierboven reeds aangegeven, is de financiering van de eigen woning een belangrijk onderdeel van de planning van uw financiele toekomst.

De Financiele Planningshypotheek
Een belangrijk onderdeel van dit soort hypotheekvormen is de belegging.
Op de hypotheek wordt niet afgelost, zodat gedurende 30 jaar de rente volledig aftrekbaar is.
Daarnaast belegt u, meestal in beleggingsfondsen van de hypotheekverstrekkende maatschappij of soms ook rechtstreeks op de beurs. Zo n beleggingsrekening is verpand aan de bank. Aan het eind van de looptijd wordt uit de beleggingsopbrengst de hypotheek geheel of gedeeltelijk afgelost. Belegging kan plaatsvinden door middel van maandelijkse stortingen of door een storting aan het begin van de looptijd van een bedrag ineens of een combinatie van beide. Indien de beleggingsresultaten gunstig zijn of de stortingen op de beleggingsrekening zijn ruim bemeten, dan is het vaak mogelijk om tussentijds gelden uit de beleggingsrekening op te nemen, bijvoorbeeld om de maandlast te verlagen (gedurende de gehele of eventueel gedurende een deel van de looptijd, zoals tijdens studieperiodes van kinderen e.d.) of om een willekeurige andere besteding, die u wenst, te doen.

Dit soort hypotheken zijn derhalve zeer flexibel en kunnen op de persoonlijke situatie worden afgestemd.
Nadeel is wel, dat er ook risico s aan verbonden zijn, indien de beleggingsopbrengsten tegenvallen. Ook hier is van belang dat, bijvoorbeeld in overleg met onze adviseurs, gekozen kan worden voor een zoveel mogelijk op maat gesneden oplossing.

Ten slotte
Wilt u nader overleg plegen omtrent uw persoonlijke financiele planning en/of uw hypotheekvorm, neemt u dan eens contact met ons op. Bij Berinck & Partners staat kwaliteit voorop.