--- Sparen / Beleggen ---

Algemeen
U denkt ongetwijfeld wel eens na over de wijze waarop u uw financiele reserves op een snelle wijze kunt laten groeien. Geld op een spaarrekening zetten is de meest eenvoudige wijze en levert weinig risico op. Beleggen in effecten kan zeer interessant zijn omdat de rendementskansen doorgaans flink toenemen, daarentegen zijn de risico s in het algemeen hoger dan bij sparen.
Voor welke vorm of eventueel tussenvorm u moet kiezen is van meerdere factoren afhankelijk. Feitelijk maakt dit deel uit van uw algemene financiele planning.
Voor een verantwoorde keuze is het zaak een professioneel adviseur als Berinck & Partners in te schakelen.

Sparen
Indien de keuze valt op sparen doen zich vele mogelijkheden voor. Er is een keur aan spaarvormen in Nederland, met allemaal zeer afwijkende voorwaarden en rentevergoedingen.
De keuze zal mede moeten afhangen van de doelstelling van het sparen.
Berinck & Partners kan u in het woud van spaarmogelijkheden bij uw keuze adviseren.

Beleggen
Indien u gekozen hebt voor beleggen in effecten dient zich direct de volgende vraag aan. Wat is de meest geschikte beleggingsstrategie? Allereerst moet besloten worden of u zelf gaat beleggen, dat wil zeggen uw eigen portefeuille samenstelt, of dat u gebruik wilt maken van beleggingsfondsen of dat u een vermogensbeheerder van een effecten(krediet)instelling wilt inschakelen. Vervolgens dient bepaald te worden wat uw beleggingsprofiel is. Wilt u voorzichtig beleggen of juist zeer offensief ?
Berinck & Partners kan u bij het maken van deze keuzes behulpzaam zijn en u werk uit handen nemen.

Integraal advies
Over sparen en beleggen valt veel te zeggen. Uw profiel dient echter van doorslaggevende aard te zijn. Van belang is voorts, dat beslissingen worden genomen op basis van het totale (financiele) plaatje. wij adviseren dan ook om alvorens een definitieve keuze te maken eerst een met ons te praten. Kwaliteit staat bij ons voorop.